Projekt Erasmus+

 

Zespół Szkół nr 7 im. S. Mastalerza w Katowicach realizuje swój pierwszy akredytowany projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000054982 w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i trwa do końca sierpnia 2023 roku.

W ramach projektu 16 uczniów Szkoły weźmie udział w miesięcznych zagranicznych stażach zawodowych we Włoszech w okresie 06.03.2023 – 31.03.2023. Nabór prowadzony będzie wśród uczniów kształcących się w kierunkach: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik transportu drogowego. Dodatkowo 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych weźmie udział w Job shadowing, czyli obserwacji pracy u zagranicznych pracodawców. Partnerem projektu jest firma IFOM mająca siedzibę w Bolonii. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Głównym celem projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych 16 uczniów oraz zdobycie przez nich doświadczenia zawodowego w wymiarze międzynarodowym, zwiększenie szans na zatrudnienie i lepsze perspektywy kariery. Dla nauczycieli to szansa zwiększenia kompetencji zawodowych, umiejętności i kwalifikacji. Udział w stażu to okazja do poznania specyfiki funkcjonowania zagranicznych przedsiębiorstw, poznania europejskiego rynku pracy. Wyjazd do innego kraju stwarza możliwość nawiązania międzynarodowych kontaktów zawodowych, a także podniesienia kompetencji społecznych, językowych i poznania innych kultur.

Przed wyjazdem na staż uczniowie wezmą udział w zajęciach przygotowujących ich do wyjazdu, tzn. zajęciach językowych, kulturowych i pedagogicznych.

Uczestnicy projektu otrzymają dokument Europass Mobilność potwierdzający nabyte kompetencje i umiejętności podczas międzynarodowego stażu zawodowego.

 

Udostępnij ten post
Skip to content