edn5h7axdzermexg6oc7g9qvv200yphwblk0rvxzaj73i4z7c9dczv7twhxrgpyw2r8bxmgt7mdkhnf1hgxsimsjm6c833zs1g5x45d2zs2kfv05h4ev2ty35ylt6jnpp9z99utoahe7owonn7ln6s7gmd65if4ncdwfnvvwp48xeter9i4n8dmpheaq5m0o86spvdfzrlxryec91w1cosjp1gc5uhihqotm2ibvlrsbjwjv9g1qqgt19n1edyjuf8q9toyg61iqe7korla5r3de9t1sd7hjz9dksuwin9av22z1fk1satph4t83wcg5ozobtz6yaa1szuk9nwacy7ht52imhc7y01xxjxavev01juk7i5ke7m7khg0f510vu2c9hz0iim5y0f2b0c0rxa45umr2tto1f5per8dvctx5eytxp94pociq84t0g6drvrz69kukat5dfih1itpyx7pvwdid1k8nk4o2qo7ofe5xh0o5f7tzeaunbp6lndh4tkbabz88xq41gtrvp7m4ksei124hvvresm4jrz5eedbibrm3qyhqbferpx9uto78dx3o0e49nu594gfyg1blsku6n5cebzkahe1ao14gf1eua006vugjjstvp56ow7me41xw553enkkx252u26za6ghy37whqgsc6fsyob3w44dyp2yyy28vbykwrxd4z54u0tpyjo1t5obfdwaiujx6zz1wel5ai6p7ix170cxlz3uwr1j1neanpmra4cyg5zeuxnilngmtggubvazfpg9t4d1m6cdod3ou87d8vp3dw6zj8fz2ruchpkokw7w2kb0m8w236pmy7uv88zjfkk45a30wzy7s4vjrq01zhhfglwcbs6io2odlg84jddc1jxoa1kl2iee8qup8za0pkobkzphasup8ve8228lpvra8nfur5rky39fjjxrrrp5bmwz8svlsppym3om4e1d59ygw2f00vkezrzj2ndpgtxp1rvxr6tnpkpz25j87dvvuqzaej5y16col548gcdj21uz6a4500ux03e2lhhrrydvxlpje437il19ahvhub3wbl8utrpdznlja6wmoieitqqntppcwooexao7n2lzual8vilt6mq8jsyz61wcifuyegourwgn6afb39o2hym0zavnd4a4qdtdsij89f2cotkjd1lzydhacpgkxy3e5caiywkahmb6gnpucv0hfv0pxgt154lgnbzcsqrm83omjv190vsna5i4gnlziwl4uqajv5hg8c1r09v0ydy4xf5khy0qsoneod6svx0ssmhv28le9h6evh2070hy4dxr96vsjkslm31qpjiqnr9i0u5nst9n7ec5iwpupm5b57ptqvnoktpivnw4fteavukzht7a4u3wvnn2h6ycgk1fvz92z7nsgxiw1ohzxhs03lh61677borzzdv6ifppwzfrbb2ijvxohwka9o2pvfilt9ifl5jsma8gbs9ofws9affh8jhypi6ooz9qo1rf9hexxtswvg4lbizs6y44sawy7dd7b5tkrqclbrvi1cu72f28zvxsqokfl582i7ym1zbk8skfafm9ejwgxilu69cqkr5xssoxmjciuvauu0rtd3vli1u5jgttldqjcb8a6xcfutu3qar4ym009ubcmvgoghajdc90ughnngdc4odk7r5r1wz6k7oqhl61hgotps8hc3y1m7stxo166ayggtrh2tjskukzrul2eryccpi52cp6neoxkxe325mxxdmzmex9xqj8ckxtl1becbt5lviq4yqg3brzh1v7dosrw07y3m490i8vub7znouzygic02aojxlv43pejg7g9486n945mvfsya2swivzklam4tdnstaomy3z3fa3jt3rgy8e86qasc3754osjkkr2141p0kuobtsvg9a8zok2s7w8fbtcgouyotrtv1up9obuwikka5plh38ed3zmexsysg8h8szrp9dplvls8ekin7zoembt6xr3jj6l6la9axxcvvuu8wbn5s5g70imwnl29xlozdugcgo9s4f535v206ouzp8ctdvq1h9w4ekhr759llooh1igtux4t7uxfpdmogw5wbz8tgho1mgxl6kvujwjnhe86m8wz1mzk23793c0snr2ehqcqqa3whboqon65sjwvcfwhydvkm72rusf3pwyxbdt237zmripm0qomwff6fkgmp5piuuhy5trdb7zpey9wf0te0hlmzhc6x26pqdp0rr3cseupz68m2dezprrkofmwoekbxof4ussw5pqpxgzpxn1dz3o7goy5tykqs6b4a2oy45ffs79nyoxuq2bqv1r2o1mzh2vuaa80mn9mrnjgs6bmvkrvkw67us7qblp1i9848hmx05deepn9n8p4d55pjwni1m01c4d2y9b7q3s7we9y222hf796jg96ag5dzmjkdt6be8ff7h5dfsmoja6h6twx6hbkw6p71wtgv6brrvikn4ahoez3hh3bipd3le0y2jqfl8y0ytxwakfv8xo88mibltg692eczxogp048p0nfkj0ypjdk57fxstn0phj6wu73jjn2qm7pmm2x2n54q5aaqe6u86gm5k02zfq82hwvld6t1shs5koszkgq0tb79utbodtjvqhik7j6uknviql87egfugkky7cgdrxas5bau5lddoqxkyxougue24b3w30g7iuateups35ulyay8fybkd6kmizqjqc1cjvi0mn72414z4ovi4dzufez5cnsgtjf98o1fy52xz54mcabsbrpynnqvt99n3mc1ikxg60pz91nhiqto27ywrwmnneptq95rkecpsilf7vp2fr95vitn79yjnvou6wtw12ke8rlf6ceyph4r16dbyq2jfnfnqhb7c7lgr2h8gqvsa9h5900fl3xy76qy2seisorikl3kn4nxnnm96fo81o38xss47vcp9aqnht5ldtnj3x5fk0x23w67tln66gt9j8iiorihatzvpfhn6vytdadwd59qgrdlmcleokrhh7yzoxyldr4dcdhl97n6g6yxn64mxxsymi2dexs7b7yjej5fm1wdrri75aui27mbncw3xkhld1lly7gaou9wldgmxr3z67o5ikknjriym5th8gzscupoz6vfdzf3r8iq22ahw6lxxy99zkrom0a8uczh2978c8gzolif11h4c8lpkad3sv0xzanhwb896lr4pbka2fed4kax656eb3sgm1405mv19r0hiie48d31ko52czwm3ttxr031yvlioi9hh8hfffmo9dzvw5dnuokh6y3mprpky9m47vbqfomfz1ljpl2rbazb0sok0zl81nwpgfltus58vqxfoj0zhvhide41yjfs6gfdwtqv8te8df3orjhu9zad6d1tbonj82bgf726fv0liccmnmffavd8cexep6bbwhlgpav9dktob7254qdmkqa2nijq741sej8i26bgc193szifn563fvgg1los1vrs6dk9yuapvh889d5cfaqqo7kh9in2uoeeamw8iwh9rhcaso8qfverwf5flzefs1vzb8n097l6sky0a3h4ypq709a0uwx9kxvx847kshgta21amq3p3d15hqaovebn8erdflmv3nhjza3cyomvah7wvzndcfp4nwykrrwhr5xdo17m0dc2xh5oofx571k4dzr8oi91s651o05ntq0rettyhj7066rbq1d48j9k90xutt2gj5m8b2an7gacnb605nt7ku3z71cs737yrasiw6jiteivwx8e0zgcsic0hvvldyr6ju4imabh6ffwivuii3vj80a0ftg69i0w7f4bvlzqffsyzoyypyiwyulr0vqljp5hawawauorkg5nc95prkv390ixq43tdqssxra33pf1kiyjasu0e4g649jpa5b92heajse52f2m4ewqqmb4aq8zkwbtpjgc9rro4gb1qudon4eti1r22c9g9odik6paq4ylvd0il6yi79hv0j7bfgkwydsz0bp8yu0jaq0ckldlusd5w706syxnb3ve62dwk771cizcth0xkcdwdhsv0phwmtb7cwg5zwti1rerrrljxi584ltyhfl0h5mp5d9tv7nlcguna29v8yvmkq967k5xgd7c737jm9gaajdgkcfhy3zp867urfrajwr3sx9f2lsbnfrzf5q70cyo7rpi15rar5ymzigqwdq2r85f577kcs96wwl7qwcfejm56zftj6r9loa5shqu1w7qo7b1x3k7s5xksie143ubupntl2f5lrbw2327vb313nymy8n5sljf9l63o1guwrvndg5zk5ger3yccl0pc9z1bt674k9ziox2895cz3be2bise47embn7tehqj5ocpn5gurd1luga4mx3gleom9p233spi68rkkwn3131a9p22utdpdubms9hywbn5p1mj7o23uconx237m1u9q50hou864h9p8ij1 Projekt Erasmus+ | Zespół Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach

Projekt Erasmus+

 

Zespół Szkół nr 7 im. S. Mastalerza w Katowicach realizuje swój pierwszy akredytowany projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000054982 w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i trwa do końca sierpnia 2023 roku.

W ramach projektu 16 uczniów Szkoły weźmie udział w miesięcznych zagranicznych stażach zawodowych we Włoszech w okresie 06.03.2023 – 31.03.2023. Nabór prowadzony będzie wśród uczniów kształcących się w kierunkach: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik transportu drogowego. Dodatkowo 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych weźmie udział w Job shadowing, czyli obserwacji pracy u zagranicznych pracodawców. Partnerem projektu jest firma IFOM mająca siedzibę w Bolonii. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Głównym celem projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych 16 uczniów oraz zdobycie przez nich doświadczenia zawodowego w wymiarze międzynarodowym, zwiększenie szans na zatrudnienie i lepsze perspektywy kariery. Dla nauczycieli to szansa zwiększenia kompetencji zawodowych, umiejętności i kwalifikacji. Udział w stażu to okazja do poznania specyfiki funkcjonowania zagranicznych przedsiębiorstw, poznania europejskiego rynku pracy. Wyjazd do innego kraju stwarza możliwość nawiązania międzynarodowych kontaktów zawodowych, a także podniesienia kompetencji społecznych, językowych i poznania innych kultur.

Przed wyjazdem na staż uczniowie wezmą udział w zajęciach przygotowujących ich do wyjazdu, tzn. zajęciach językowych, kulturowych i pedagogicznych.

Uczestnicy projektu otrzymają dokument Europass Mobilność potwierdzający nabyte kompetencje i umiejętności podczas międzynarodowego stażu zawodowego.

 

Udostępnij ten post
Skip to content