PYTANIA KONKURSOWE „POZNAJ GÓRNY ŚLĄSK, KATOWICE, SWOJĄ DZIELNICĘ” IX edycja „Śladami plebiscytu i III powstania śląskiego” II część

  1. Ważną rolę w III powstaniu śląskim odegrały pociągi pancerne, które były wykorzystywane zarówno przez Polaków, jak i Niemców. W pierwszej fazie walk powstańcy dysponowali 9 pociągami, natomiast w czerwcu 1921 roku już 16. Wymień ich nazwy (minimum 10).
  2. Przynależność państwowa Górnego Śląska na przestrzeni wieków ulegała zmianom. Ponowne rozstrzygnięcia przyniosły postanowienia traktatu wersalskiego i przeprowadzony na jego podstawie plebiscyt. Wyniki plebiscytu ponowiły żądania Niemców zwrotu całego Górnego Śląska. Strona polska wysunęła propozycję tzw. linii Korfantego. O co chodziło, jaki był jej przebieg?
  3.  

Zadanie dodatkowe:

Pamięć o powstaniach śląskich jest silna, przekazywana z pokolenia na pokolenie. Twórcy kultury poprzez swoje dzieła aktywnie się do tego przyczyniają. Ważne miejsce zajmuje pieśń powstańcza. Podaj co najmniej 5 tytułów takich pieśni. Przygotuj projekt plakatu lub okazjonalnej pocztówki, które upamiętnią wydarzenia powstań śląskich i plebiscytu.

Udostępnij ten post
Skip to content