Siódmy międzyszkolny konkurs matematyczny dla klas szóstych

REGULAMIN KONKURSU

CELE KONKURSU:

  • rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów
  • popularyzowanie matematyki
  • wykrywanie uzdolnień matematycznych
  • wspieranie rozwoju i talentów matematycznych
  • umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności
  • powtórzenie wiadomości przed sprawdzianem szóstoklasisty

TEMATYKA KONKURSU:

Konkurs sprawdza umiejętność rozwiązywania niestandardowych zadań matematycznych, wymagających pomysłowości i twórczego spojrzenia na problem, ale nie wymagających znajomości materiału spoza programu nauczania matematyki w szkole podstawowej.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów katowickich klas VI wszystkich szkół podstawowych.

ORGANIZATORZY:

  • mgr Renata Mrozik nauczyciel matematyki Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach
  • mgr Urszula Pietras nauczyciel matematyki Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach.

PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs trwa 60 minut, uczniowie rozwiązują zadania w formie testu, rozwiązania przedstawiają na karcie odpowiedzi oraz jednego zadania otwartego wykorzystującego znajomość rozwiązywania zadań za pomocą równań. Konkurs jest jednoetapowy. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Podczas konkursu uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów, książek, notatek itp.

Uczeń przystępujący do konkursu zobowiązany jest posiadać przybory do pisania i rysowania.

Niesamodzielne rozwiązywanie zadań lub korzystanie z niedozwolonych pomocy oznacza dyskwalifikację

 

ZADANIA I PUNKTACJA

Konkurs polega na rozwiązaniu 15 zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru.

Za jedną dobrą odpowiedź w danym zadaniu uczeń otrzymuje 1 punkt.

Za poprawne rozwiązanie zadania otwartego uczeń otrzymuje 6 punktów.

NAGRODY

Każdy uczestnik konkursu otrzymuje dyplom.

Najlepsze osoby otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe i specjalne wyróżnienia.

WARUNKI ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE

Termin zgłoszenia do 12 marca 2015 roku.

Szkoła wyrażająca chęć udziału w konkursie nadsyła kartę zgłoszeniową na adres e-mail organizatora renatamrozik@o2.pl lub telefonicznie.

TERMIN KONKURSU I OGŁOSZENIA WYNIKÓW

Konkurs odbywa się 16 marca 2015 roku o godz.12.30

Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie późniejszym na szkolnej stronie internetowej www.zs7.katowice.pl

Wręczenie nagród odbędzie się 31 marca 2015 podczas Dnia Śląskiego

Organizatorzy

Udostępnij ten post
Skip to content