„Eurocafe” Handel ludźmi, ze szczególnym uwzględnieniem pracy przymusowej

Temat ten zaproponował Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice oraz Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach organizując pierwsze w 2015 roku z cyklu  spotkań otwartych  pn. „Eurocafe” dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego.  Tematyka tegorocznych spotkań związana jest z decyzją Parlamentu Europejskiego o ustanowieniu roku  2015 Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju. Jest to pierwszy rok w historii europejskiego roku tematycznego, który poświęcony jest działaniom zewnętrznym Unii Europejskiej i roli Europy na świecie.

Spotkanie  w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w dniu 26 lutego, w którym uczestniczyła klasa IV Technikum dotyczyło  handlu ludźmi, ze szczególnym uwzględnieniem pracy przymusowej. Gościem specjalnym pierwszego w tym roku „Eurocafe” był  Pan Juliusz Karpiński – Ekspert w Zespole do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi w Departamencie Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który od blisko 5 lat zajmuje się problematyką handlu ludźmi, przeprowadza szkolenia w obszarze handlu ludźmi, jest autorem materiałów profilaktycznych, w szczególności materiałów poświęconych problematyce pracy przymusowej.

Uczniowie dowiedzieli się czym jest handel ludźmi, jak prawo polskie definiuje przestępstwo handlu ludźmi, jakie są formy wykorzystania ofiar handlu ludźmi, jak funkcjonuje system wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi w Polsce, jakie prawa posiadają  ofiary handlu ludźmi, a także kto bezpośrednio udziela pomocy ofiarom handlu ludźmi.

Uczniowie obecni na spotkaniu uzyskali ponadto mnóstwo cennych wskazówek na temat właściwego przygotowania się do wyjazdu zagranicznego, a zwłaszcza do bezpiecznego poszukiwania pracy zagranicą.

 Grażyna Szynol

 

 

 

Udostępnij ten post
Skip to content