Stypendium Rafała – Bądź jego następcą

Kuratorium Oświaty w Katowicach zorganizowało wspaniałą uroczystość. Była ona związana z zatwierdzeniem listy stypendystów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2014/2015. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy.

Kryterium to spełnił uczeń naszej szkoły Rafał Adamski, obecnie uczęszczający do klasy IV Technikum. W dniu 10 grudnia na Uniwersytecie Śląskim w auli Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu, z rąk Śląskiego Kuratora Oświaty Stanisława Fabera, otrzymał dyplom potwierdzający przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2014/2015.

Jesteśmy dumni i gratulujemy!

no images were found

Udostępnij ten post
Skip to content