Znowu Fair Train

Chętni od GRY „FAIR TRAIN” organizowanej w ramach obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej Katowice – Park Śląski – 18 listopada 2013 w godzinach od 9.30 do 14.30 proszeni są o kontakt z P. Mrozik

Impreza pod honorowym patronatem Posła do Parlamentu Europejskiego dr Jana Olbrychta oraz Patronatem: Polskiej Zielonej Sieci.  Tegoroczna gra będzie miała charakter konkursu z nagrodami.

Cel akcji: promocja idei edukacji globalnej; zwrócenie uwagi uczestników na globalne wyzwania i problemy oraz skłonienie do poszukiwania ich rozwiązań, promocja miasta Katowice i regionu Śląskiego, zachęcenie młodzieży do aktywności w czynieniu świata bardziej sprawiedliwym i przyjaznym, rozwijanie u młodzieży umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji – książek, dokumentów, multimediów, Internetu; rozwijanie kultury czytelniczej i medialnej; uświadomienie młodym ludziom realnych potrzeb korzystania ze źródeł informacji

Udostępnij ten post
Skip to content