Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. Stanisława Mastalerza

Dnia 6 listopada 2023 roku odbyła się uroczystość upamiętnienia Stanisława Mastalerza, bohatera powstań śląskich. Ceremonia miała miejsce na cmentarzu garnizonowym w Katowicach, gdzie grobowiec Mastalerza został oznaczony znakiem pamięci „Tobie Polsko” oraz plakietą „Grób Weterana”. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy Zespołu Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach, Urzędu Miasta Katowice oraz Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

W uroczystości uczestniczyli ważni przedstawiciele: Wiceprezydent Miasta Katowice Waldemar Bojarun, Mariusz Skiba – Wiceprezydent Katowic, Jan Kwaśniewicz z Instytutu Pamięci Narodowej, dyrektor Zespołu Szkół nr 7 Romana Musialik, uczniowie szkół oraz przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń. Podczas ceremonii posługę duszpasterską sprawował ks. płk. Grzegorz Bechta, proboszcz parafii św. Kazimierza Królewicza w Katowicach.

Jan Kwaśniewicz, który prowadził uroczystość, przybliżył genezę akcji „Powstańcy to wiara, nadzieja i cud! Ocalmy groby powstańców śląskich od zapomnienia” oraz znaczenie symboliki znaku pamięci „Tobie Polsko”. Przewodnicząca samorządu szkolnego, Edyta Piechaczek, przedstawiła życiorys Stanisława Mastalerza. Oznaczenie grobu dokonali – Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach Jan Kwaśniewicz i dyrektor Zespołu Szkół nr 7 Romana Musialik. Wiceprezydent Miasta Katowice, Waldemar Bojarun, podkreślił wagę zachowania pamięci o bohaterach Polski, a na zakończenie ceremonii złożono kwiaty i zapalono znicze na grobie bohatera Stanisława Mastalerza.

Stanisław Mastalerz urodził się 7 maja 1895 roku w Szarleju. Był aktywnym członkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Gliwicach od 1909 roku. Podczas II i III powstania śląskiego pełnił ważne funkcje w Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska oraz dowodził pułkiem piechoty im. Stefana Batorego. W okresie międzywojennym był sekretarzem Związku Powstańców Śląskich. W czasie II wojny światowej służył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie i był odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi. Zmarł 6 listopada 1959 roku.

Akcja oznaczania grobów znakiem pamięci, rozpoczęta przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach 5 lipca 2021 roku, miała na celu upamiętnienie setnej rocznicy zakończenia III powstania śląskiego.

Udostępnij ten post
Skip to content