Forum Samorządowe

18.10.2018 w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych odbyło się III  Forum Samorządów Szkolnych.
 

Przedstawiciele naszego Samorządu- Michał Sobeczek oraz Marcin Sitkiewicz wraz z opiekunem Łukaszem Lesińskim również wzięli w nim udział. Spotkanie rozpoczęło się od przemówienia Wiceprezydenta Miasta Katowice pana Waldemara Bojaruna. Później każda szkoła przedstawiła prezentacje multimedialne, filmy oraz działania samorządów. Na tym skończyła się część oficjalna i nastąpiła debata. Omówiono rolę samorządności w mieście Katowice. Planowano działania Samorządów Uczniowskich na rok szkolny 2018/19. Przedstawiono propozycje wspólnych działań w bieżącym roku szkolnym, jak również w kolejnych latach. Ostatnim punktem spotkania był panel dyskusyjny. Otrzymaliśmy także certyfikat uczestnictwa w III Forum Samorządów Szkolnych. Mamy nadzieję, że spotkanie było owocne, przyniosło nam nowe doświadczenia oraz pozwoli na bliższą współpracę z innymi Samorządami Uczniowskimi.
Udostępnij ten post
Skip to content