Górny Śląsk w Niepodległej – II

II pytania konkursowe

PYTANIA  KONKURSOWE: „Górny Śląsk w Niepodległej”
1. W jaki sposób plebiscyt wpłynął na losy Górnego Śląska, czy jego wyniki były ostateczne?
Odpowiedź uzasadnij.
2. O jakim pomniku mówił Gustaw Zemła w jednym z wywiadów:
„Pomnik symbol nie stoi na cokole, a tworzy wnętrze, do którego można wejść. Nie ma twarzy, przodu i tyłu. Biegnie za wzrokiem człowieka, który może go oglądać z różnych stron…
Jest z daleka jednym z elementów architektonicznych miasta, z bliska zaś wyrasta, przemawia monumentalną wielkością i treścią swej formy. Nie jest formą opowiadającą, ale w swym wyrazie noszącą idee porywów powstańczych.”
Dołącz wykonane przez siebie zdjęcie pomnika.
3. Sejm Śląski:
a) kiedy odbyło się pierwsze posiedzenie,
b) kto w imieniu Naczelnika Państwa dokonał jego otwarcia,
c) gdzie mieściła się pierwsza siedziba?
KONKURSOWE: „Górny Śląsk w Niepodległej”

Udostępnij ten post
Skip to content