II pytania konkursowe „Poznaj Górny Śląsk, Katowice, swoją dzielnicę” VIII edycja – 2020

1.       Wiele miast na Śląsku ma status uzdrowiska. Wymień miejscowości uzdrowiskowe i podaj jakie leczy się w nich choroby

2.       Podaj w datach historię powstania i zmian Ogrodu Jordanowskiego w Katowicach

3.       Na zdjęciu są przedstawione fragmenty herbów miast Śląska, jakie to miasta, które z nich to powiaty grodzkie.

 

ZADANIE DODATKOWE:

Przygotuj prezentację na temat najwyższych budynków mieszkalnych Katowic

 

Udostępnij ten post
Skip to content