II pytania konkursowe „Poznaj Górny Śląsk, Katowice, swoją dzielnicę”

  1. Jakie są ceny biletów komunikacji miejskiej w Katowicach?
  2. Wymień miasta na prawach powiatu w Metropolii, w których można poruszać się liniami tramwajowymi.
  3. Jaka ulica jest na zdjęciu?

Zadanie dodatkowe

Wykonaj prezentację z własnych zdjęć różnych środków komunikacji miejskiej w Metropolii.

Liczy się kreatywność

Udostępnij ten post
Skip to content