Nabór do Branżowej Szkoły II Stopnia

Zespół Szkół nr 7 zaprasza do składania podań do Branżowej Szkoły II Stopnia w zawodzie technik pojazdów samochodowych kwalifikacja MG 18 oraz technik transportu drogowego

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie do szkoły
  2. Świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia
  3. Zaświadczenie z byłej szkoły o kształceniu w danym zawodzie
  4. Informacja gdzie uczeń odbywał zajęcia praktyczne (adnotacja na podaniu)
Udostępnij ten post
Skip to content