Nowy projekt ERASMUS+

Zespół Szkół nr 7 im. S. Mastalerza w Katowicach otrzymał dofinansowanie na kolejny akredytowany projekt mobilnościowy nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000116413. Okres realizacji projektu to 01.06.2023 – 31.08.2024.

W ramach projekt przewidziano:

  • udział 12 uczniów szkoły w stażach zawodowych w greckich przedsiębiorstwach (uczniowie z kierunku: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik transportu drogowego, kierowca mechanik, elektromechanik),
  • udział 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych w obserwacji pracy z zagranicznych firmach.

Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób i współfinansowany przez Unię Europejską.

Celem realizowanego projektu jest wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli, zdobycie nowego doświadczenia zawodowego. Dla uczniów udział w międzynarodowym stażu w Grecji jest okazją do zwiększenia swoich szans na zatrudnienie na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy, szansą na nawiązanie nowych kontaktów, które będą mogły zostać wykorzystane w przyszłości. To także możliwość poprawy umiejętności współpracy w zespole, poprawy umiejętności językowych, społecznych i organizacyjnych.

Uczestnicy projektu przed wyjazdem do Grecji zostaną objęci wsparciem językowym, kulturowym i pedagogicznym, które pozwoli im lepiej przygotować się do udziału w zagranicznej mobilności. Po zakończonym stażu uczniowie otrzymają dokument Europass Mobilność będący potwierdzeniem nabytych kompetencji i umiejętności podczas międzynarodowego stażu zawodowego.

Więcej informacji w załącznikach:

Udostępnij ten post
Skip to content